Nova et Vetera

Ideo omnis scriba doctus in regno cælorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera.

Ser til og vogter eder for al Havesyge; thi ingens Liv beror paa, hvad han ejer, selv om han har Overflod. (Lk 12, 15) | The Parable of the Rich Fool – Rembrandt

avaritia

Exsultate, jubilate - Mozart | Regula Mühlemann (video)

exsultate

Vaager derfor, thi I vide ikke Dagen, ej heller Timen. (Mt 25, 13) | The Foolish Virgins - James Tissot

Vigilate

Og de gik ind i Huset og saa Barnet med dets Moder Maria og faldt ned og tilbade det og oplode deres Gemmer og ofrede det Gaver, Guld og Røgelse og Myrra. (Mt 2, 11) | Adoración de los Reyes Magos - Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

thesauris

Jesu Dulcis Memoria | Tomás Luis de Victoria (video)

Jesu Dulcis Memoria

Adeste Fideles | Pavarotti (video)

Adeste Fideles

Ding! Dong! Merrily on High| Choir of King's College (video)

Emmanuel

Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste. (Es 9, 5) | La Natividad - Federico Barocci

Barn

Veni veni Emmanuel by Verbum Gloriae (video)

Emmanuel

Thi jeg var hungrig, og I gave mig ikke at spise; jeg var tørstig, og I gave mig ikke at drikke; jeg var fremmed, og I toge mig ikke hjem til eder (Mt 25, 42- 43) | Saint Joseph Seeks Lodging in Bethlehem - James Tissot

fremmed

Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Naade hos Gud. (Lk 1, 30) | Dios Padre retratando a la Inmaculada - José García Hidalgo

Maria

Rejoice greatly, o daughter of Zion – Händel | Carolina Ullrich (video)

Rejoice

HERRE min Gud, jeg raabte til dig, og du helbredte mig. (Sl 30, 2) | Lourdes - José Garnelo y Alda

helbredte

Alma Redemptoris Mater by Verbum Gloriae (video)

Alma Redemptoris Mater

HERRENS Frygt er Tugt til Visdom, Ydmyghed først og siden Ære. (Pr 15, 33) | Santa Catalina de Alejandría – Anónimo

Visdom

Ingemisco – Verdi | Luciano Pavarotti (video)

Ingemisco

Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig? (At 9, 4) | La conversión de san Pablo - Murillo, Bartolomé Esteban

Paul

Dies Irae - Verdi | Claudio Abbado & Berliner Philharmoniker (video)

Dies Irae

Bind op om dig, og bind dine Sandaler paa! Kast din Kappe om dig, og følg mig! (At 12, 8) | San Pedro libertado por un ángel - José de Ribera

Pedro

Pie Jesu - Gabriel Fauré | Aksel Rykkvin (video)

Jesus

Jeg haaber paa HERREN, min Sjæl haaber paa hans Ord. (Sl 130, 5) | An Angel Frees the Souls of Purgatory - Ludovico Carracci

Purgatory

Ego sum Alpha et Omega | Marcel Peres and Ensemble Organum (video)

alpha

Værer frimodige; det er mig, frygter ikke! (Mt 14, 27) | Walking on Water - Ivan Aïvazovski

Jesus

Credo in E minor (RV 591) – Vivaldi | Rinaldo Alessandrini & Concerto Italiano (video)

credo

Vig bort, Satan! thi der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. (Mt 4, 10) | The Temptation of Christ by the Devil - Félix-Joseph Barrias

temptation

HERREN er min Hyrde, mig skal intet fattes (Sl 23) Un-Yong La | Hera Hyesang Park (video)

Psalm 23

Hør, min Datter, opmærksomt og bøj dit Øre: Glem dit Folk og din Faders Hus, at Kongen maa attraa din Skønhed, thi han er din Herre. (Sl 45, 11-12) | Sainte Thérèse - François Gérard

Sainte Thérèse

Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hæreditas Domini, filii ; merces, fructus ventris. (Sl 127, 2-3) Vivaldi | Dmitry Sinkovsky & La Voce Strumentale (video)

Psalm 127

Thi han rokkes aldrig i Evighed, den retfærdige ihukommes for evigt; han frygter ikke for onde Tidender, hans Hjerte er trøstigt i Tillid til HERREN. (Sl 112, 6-7) | La Virgen del Rosario - Anónimo

Virgen del Rosario

Den, der sidder i den Højestes Skjul og dvæler i den Almægtiges Skygge (Sl 91) Giovanni Legrenzi | Ensemble Polyharmonique (video)

Psalm 91

Og der blev en Kamp i Himmelen: Mikael og hans Engle gave sig til at kæmpe imod Dragen (Aabenbaringen 12, 7) | San Michele Arcangelo - Luca Giordano

Michele

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nóstra, salve. (video)

Salve Regina

Og da Jesus gik videre derfra, saa han en Mand, som hed Matthæus, sidde ved Toldboden; og han siger til ham: »Følg mig!« Og han stod op og fulgte ham. (Mt 9, 9) | Calling of Saint Matthew - Hendrick ter Brugghen

Matthew

Se, denne er sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og til et Tegn, som imodsiges, ja, ogsaa din egen Sjæl skal et Sværd gennemtrænge! for at mange Hjerters Tanker skulle aabenbares. (Lk 2, 34-35) | La Piedad - Daniele Crespi

Maria

Christus factus est pro nobis (video)

crucifixion

Han sendte sit Folk Udløsning, stifted sin Pagt for evigt. Helligt og frygteligt er hans Navn. (Sl 111,9) | El Nacimiento de la Virgen – Girolamo Bonini.

Maria

O Sanctissima | Regina Nathan (Soprano) (video)

sanctissima

Og Jesus gik omkring i alle Byerne og Landsbyerne, lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed. (Mt 9,35 | Jesus heilf Kranke – Gebhardt Fugel)

Jesus

Miserere mei - Allegri | King's College Choir, Cambridge (video)

Allegri

Kommer det Ord i Hu, som jeg har sagt eder: En Tjener er ikke større end sin Herre. Have de forfulgt mig, ville de ogsaa forfølge eder; have de holdt mit Ord, ville de ogsaa holde eders. Men alt dette ville de gøre imod eder for mit Navns Skyld, fordi de ikke kende den, som sendte mig. (Johannes 15,20-21 | Ruine Eldena mit Begräbnis - Caspar David Friedrich)

daniel

Guds lam - Samuel Barber | Vlaams Radiokoor - Marcus Creed, conductor (video)

Agnus Dei Barber

Min Gud sendte sin Engel og lukkede Løvernes Gab, saa de ikke har gjort mig nogen Men, fordi jeg er fundet skyldfri for hans Aasyn og heller ikke har forbrudt mig imod dig, o Konge! (Dn 6,22 | Daniel in the Lion's Den – James Tissot)

daniel

Cantigas de Santa Maria (Cantiga 302 - "A Madre de Jhesu-Cristo") - Afonso X, o Sábio | Simone Sorini et Les Musiciens de Saint Julien (video)

cantiga 302 Santa Maria

Thi han har set til sin Tjenerindes Ringhed. Thi se, nu herefter skulle alle Slægter prise mig salig (Lk 1,48 |L'Assunzione della Vergine - Luca Giordano)

The Assumption of the Virgin - Luca Giordano

Altsaa, enhver som vedkender sig mig for Menneskene, ham vil ogsaa jeg vedkende mig for min Fader, som er i Himlene. (Mt 10, 32 |San Lorenzo davanti a Valeriano – Fra Angelico)

Fra Angelico

Ikke os, o HERRE, ikke os, men dit Navn, det give du Ære for din Miskundheds og Trofastheds Skyld! (Sl 115,1) | Rosephanye Dunn Powell - National Taiwan University Chorus (video)

Domine

Salig den Mand, der tager sig af de svage, ham frelser HERREN paa Ulykkens Dag. (Sl 41,1 | The Good Samaritan - Vincent van Gogh)

Samaritan Vincent van Gogh

I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. | Josquin Desprez (video)

Verbum Desprez

Martha! Martha! du gør dig Bekymring og Uro med mange Ting; men eet er fornødent. Maria har valgt den gode Del, som ikke skal tages fra hende. (Lk 10, 41-42 | Jesus at the house of Mary and Martha - Harold Copping )

Martha Maria Copping

Hil dig, Maria, fuld af nåde! | Mascagni (video)

Ave Maria Mascagni

Gud, du er min Gud, dig søger jeg, efter dig tørster min Sjæl, efter dig længes mit Kød i et tørt, vansmægtende, vandløst Land (Sl 63, 1 | Santa Maria Maddalena - Pietro Perugino)

Lovpris HERREN, Jerusalem, pris, o Zion, din Gud!| Sl 147, 12-20 (video)

Ve Israels Hyrder, som røgtede sig selv! Skal Hyrderne ikke røgte Hjorden? I fortærede Mælken, med Ulden klædte I eder, de fede Dyr slagtede I, men Hjorden røgtede I ikke. (Ez 34, 2-3 | The bad shepherd – Pieter Brueghel the Younger)

Og da Herren saa hende, ynkedes han inderligt over hende og sagde til hende: “Græd ikke!” (Lk 7, 13 | The raising of the widow's son in Nain - Jan Verhas)

Lovsyng HERREN, alle I Folk, pris ham, alle Stammer | Sl 116 (video)

Og da de havde bedt, rystedes Stedet, hvor de vare forsamlede; og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de talte Guds Ord med Frimodighed. (Apost 4, 31 | Pentecostés - Francisco Bayeu y Subías)

Den, som sejrer, ham vil jeg give at tage Sæde hos mig paa min Trone, ligesom jeg har sejret og har taget Sæde hos min Fader paa hans Trone. (Apok 3,21|La Ascensión del Señor – Francisco Bayeu y Subías).

Staa op, min Veninde, du fagre, kom. (Sg 2, 10-13 | Jésus regardant à travers le treillis – James Tissot)

Pris, I Herrens Tjenere, pris Herrens Navn! (video)

Skulde jeg ikke kunne gøre med eder, Israels Hus, som denne Pottemager? lyder det fra HERREN. Se, som Leret i Pottemagerens Haand er I i min Haand, Israels Hus. (Jr 18,6)

Min Sjæl, lov HERREN, og alt i mig love hans hellige Navn! - Sl 103 (video)

Men jeg ved, at min Løser lever, over Støvet vil en Forsvarer staa frem. (Job 19,25|Job and His Friends - Ilya Repin)

Laan Øre til mit Nødraab, min Konge og Gud, thi jeg beder til dig! Aarle hører du, HERRE, min Røst, aarle bringer jeg dig min Sag og spejder - Sl 5, 2-3 (video)

Atter siger jeg eder, at dersom to af eder blive enige paa Jorden om hvilken som helst Sag, hvorom de ville bede, da skal det blive dem til Del fra min Fader, som er i Himlene. Thi hvor to eller tre ere forsamlede om mit Navn, der er jeg midt iblandt dem. (Mt 18, 19-20 - James Tissot)

Værdigt er Lammet (video)

Jeg er Livets Brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror paa mig, skal aldrig tørste. (Joh 6, 35 | El Salvador con la Eucaristía - Juan de Juanes)

Eer aan God in den hoge (video)

Han handled ej med os efter vore Synder (video)