Nova et Vetera

Ideo omnis scriba doctus in regno cælorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera.

En Discipel er ikke over sin Mester, ej heller en Tjener over sin Herre. (Mt 10, 24) | St Andrew the Apostle (the First-Called) – Georg Gsell

Andrew

O Magnum Mysterium - Giovanni Gabrieli | Sofia Vokalensemble (video)

Mysterium

Det falske Vidne undgaar ej Straf; den slipper ikke, som farer med Løgn. (Ordsprogene 19, 5) | L’innocence de Suzanne reconnue - Valentin de Boulogne

Suzanne

Cantique des trois enfants dans la fournaise (Dn 3) - Hersant | Radio France Children's Choir (video)

Hersant

Hvor skulde jeg da kunne øve denne store Misgerning og synde mod Gud! (1 Mosebog 39, 9) | Joseph and Potiphar's wife - Lionnello Spada

Joseph

De torrente in via bibet (Dixit Dominus) – Händel | Karine Deshayes & Natalie Dessay (video)

Händel

Og frygter ikke for dem, som slaa Legemet ihjel, men ikke kunne slaa Sjælen ihjel; men frygter hellere for ham, som kan fordærve baade Sjæl og Legeme i Helvede. (Mt 10, 28) | Before entering the arena - Fedor Bronnikov

Patre

Quemadmodum desiderat cervus – Buxtehude | Diego Blázquez (video)

cervus

Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig, saa at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed. (1 Jn 1, 9) | Las Ánimas del Purgatorio - Alonso Cano

Purgatorio

O quam gloriosum - Tomás Luis de Victoria | Voices of Ascension (video)

gloriosum

Lov HERREN, I hans Engle, I vældige i Kraft, som gør, hvad han byder, saa snart I hører hans Røst. (Sl 103, 20) | La curación de Tobías – Bernardo Strozzi

Tobías

Ave Maris Stella by Schola Antiqua (video)

Ave Maris Stella

Saa har ogsaa jeg besluttet, efter nøje at have gennemgaaet alt forfra, at nedskrive det for dig i Orden, mægtigste Theofilus! (Lk 1, 3) | Saint Luke - James Tissot

Saint Luke

Γιατί πουλί μ' δεν κελαηδείς - Nektaria Karantzi (video)

Nektaria

Mariam Matrem Virginem (Llibre Vermell de Montserrat)| Jordi Savall (video)

Mariam

Hvem skal kunne skille os fra Kristi Kærlighed? Trængsel eller Angst eller Forfølgelse eller Hunger eller Nøgenhed eller Fare eller Sværd? (Rm 8, 35) | San Francisco en oración - Anónimo (Obra copiada de: El Greco)

San Francisco

Sanctus (Missa de Angelis)| On a Sacred Note (video)

Sanctus

Dit Ord er en Lygte for min Fod, et Lys paa min Sti. (Sl 119, 105) | San Jerónimo y un rabino - Guercino

Jerónimo

Til den Tid skal Mikael staa frem, den store Fyrste, som værner dit Folks Sønner, og en Trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin Mage, saa længe der var Folkeslag til. Men paa den Tid skal dit Folk frelses, alle, der er optegnet i Bogen. (Dn 12, 1) | The Last Judgment - Hans Memling

Michaël

Rosa das Rosas - Cantigas de Santa Maria | Malandança (video)

Rosa das Rosas

Altsaa, enhver som vedkender sig mig for Menneskene, ham vil ogsaa jeg vedkende mig for min Fader, som er i Himlene. (Mt 10, 32) | Saint Erasmus and Saint Maurice - Matthias Grünewald

Saint Maurice

Os Justi - Anton Bruckner | Ensemble la Sportelle - Rocamadour (video)

Os Justi

Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft. (1 Kor 1, 18) | Christ Leaving the Court - Gustave Doré

Cross

Ave Maria (Angelus Domini) - Franz Biebl | Vokalensemble St. Peter (video)

Angelus

Og han bød Skarerne at sætte sig ned i Græsset og tog de fem Brød og de to Fisk, saa op til Himmelen og velsignede; og han brød Brødene og gav Disciplene dem, og Disciplene gave dem til Skarerne. (Mt 14, 19) | The Miracle of the Loaves and Fishes - Giovanni Lanfranco

Miracle

Alleluia – Buxtehude | Insula Orchestra (video)

Alleluia

Men da Hoben var dreven ud, gik han ind og tog hende ved Haanden; og Pigen stod op. (Mt 9, 25) | Raising of Jairus' Daughter - Ilya Repin

Jairus

Ubi Caritas - Maurice Duruflé | Maîtrise Notre-Dame de Paris (video)

Ubi Caritas

Frygt ikke, fra nu af skal du fange Mennesker. (Lk 5, 10) | La pesca miracolosa - Raffaello

Raffaello

Litanies à la Vierge noire - Francis Poulenc (video)

Vierge

Lader de smaa Børn komme, og formener dem ikke at komme til mig; thi Himmeriges Rige hører saadanne til. (Mt 19, 14) |Suffer little children to come unto me - Juan Urruchi

children

Ya Mariam Albikr (يا مريم البكر) - Rose Alwer (video)

Mariam

Datter! vær frimodig, din Tro har frelst dig. (Mt 9, 22) |The Woman with an Issue of Blood - James Tissot

Blood

Gloria – Beethoven | Sächsische Staatskapelle Dresden (video)

Gloria

Herre Jesus, tag imod min Aand! (Apost 7, 59) |Martyrdom of St Stephen - Pietro da Cortona (Pietro Berrettini)

Stephen

In te, Domine, speravi - Jean-Baptiste Lully by Choeur de Chambre de Namur (video)

Domine

Vil du være fuldkommen, da gaa bort, sælg, hvad du ejer, og giv det til fattige, saa skal du have en Skat i Himmelen; og kom saa og følg mig! (Mt 19, 21) | Icon of saint Panteleimon - Saint Catherine's Monastery, Mount Sinai

Panteleimon

Αξιον εστιν - Romeiko Ensemble by Adoration of the Cross (video)

Αξιον εστιν

Og Elias for op til Himmelen i Stormvejret. (2 K 2, 11) | Icon of The Fiery Ascension of Elijah the Prophet - Russia, 16th century

Elias

Agnus Dei - Puccini | Benjamin Benrheim & Gerald Finley (video)

Agnus Dei

Da sagde Jesus: Lader de smaa Børn komme, og formener dem ikke at komme til mig; thi Himmeriges Rige hører saadanne til. (Mt 19, 14) | Suffer the Little Children to Come unto Me - James Tissot

smaa Børn

Haec Dies - William Byrd by VOCES8 (video)

Haec Dies

Helbreder syge, opvækker døde, renser spedalske, uddriver onde Aander! I have modtaget det for intet, giver det for intet! (Mt 10, 8) | Salus infirmorum – Luis Menéndez Pidal

syge

Men om I ogsaa maatte lide for Retfærdigheds Skyld, er I salige. Nærer ingen Frygt for dem, og forfærdes ikke. (1 Pet 3, 14) | Crocifissione di san Pietro - Luca Giordano

Retfærdigheds

Litaniæ Sacratissimi Cordis Jesu by Verbum Gloriae (video)

Litaniæ Sacratissimi Cordis Jesu

Men for Elisabeth fuldkommedes Tiden til, at hun skulde føde, og hun fødte en Søn. (Lk 1, 57) | Nacimiento de San Juan Bautista - Andrea Sacchi

Elisabeth

O Salutaris Hostia - Ēriks Ešenvalds | Jolanta Strikaite (video)

O Salutaris Hostia

Thi Guds Brød er det, som kommer ned fra Himmelen og giver Verden Liv. (Jn 6, 33) | La misa de San Gregorio - Jerónimo Jacinto Espinosa

 Guds Brød

Adesto Sancta Trinitas - Discalced Carmelites of the Province of Krakow (video)

Adesto Sancta Trinitas

Vor Herre er stor og vældig, hans Indsigt er uden Maal. (Sl 147, 5) | Childhood of the Virgin - Francisco de Zurbaran

Vor Herre er stor og vældig

Veni Creator Spiritus - Rabanus Maurus | Schola Gregoriana Mediolanensis (video)

Veni Creator Spiritus

Ave Maria – Bach/Gounod | Diana Damrau and Joseph Calleja (video)

Ave Maria

Lovet være HERREN, min Klippe, som oplærer mine hænder til Strid, mine Fingre til Krig. (Sl 144, 1) | Jeanne d’Arc écoutant ses voix – Léon-François Bénouville

Lovet være HERREN

Domine Deus – Rossini | Yijie Shi 石倚洁 (video)

Domine Deus – Rossini

Gaar ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al Skabningen! (Mk 16, 15) | Anonymous Artist. 18th century

Evangeliet

Clemens non Papa - O Maria vernans rosa | The Marian Consort (video)

O Maria vernans rosa

Sker det, saa kan vor Gud, som vi dyrker, fri os af den gloende Ovn, og han vil fri os af din Haand, o Konge (Dn 3,17) | Fiery furnace - Toros Roslin

Fiery furnace

A Treze de maio by Coro e Orquestra dos Arautos do Evangelho (video)

A Treze de maio

Og hun fødte et Drengebarn, som skal vogte alle Folkeslagene med en Jernstav; og hendes Barn blev bortrykket til Gud og til hans Trone. (Aabenbaringen 12,5) | Virgin of the Apocalypse - Miguel Cabrera

og hendes Barn blev bortrykket til Gud og til hans Trone

Sancte Michael Archangele (video)

Sancte Michael Archangele

Men efterdi vi have den samme Troens Aand, som der er skrevet: « Jeg troede, derfor talte jeg », saa tro ogsaa vi, og derfor tale vi ogsaa. (2 Kor 4, 13) | St Athanasius - Francesco Solimena

Jeg troede, derfor talte jeg

O felicem virum by Verbum Gloriae (video)

O felicem virum

Og det skete, da han havde sat sig med dem til Bords, tog han Brødet, velsignede og brød det og gav dem det. (Lk 24, 30) | Supper at Emmaus - Simon Harmon Vedder

tog han Brødet

Ræk din Finger hid, og se mine Hænder, og ræk din Haand hid, og stik den i min Side, og vær ikke vantro, men troende! (Johannes 20, 27) | The incredulity of St Thomas - Maestro dei Giocatori

og vær ikke vantro, men troende

Hallelujah – Handel | by VOCES8, Apollo5 and The VOCES8 Foundation Choir & Baroque Orchestra (video)

Handel

Og Jesus raabte med høj Røst og sagde: "Fader! i dine Hænder befaler jeg min Aand;" og da han havde sagt det, udaandede han. (Lk 23, 46) | Consumatum est – José Jiménez Aranda

Fader! i dine Hænder befaler jeg min Aand

Og da de førte ham bort, toge de fat paa en vis Simon fra Kyrene, som kom fra Marken, og lagde Korset paa ham, for at han skulde bære det bag efter Jesus. (Lk 23, 26) | Christ carrying the Cross - Tiziano Vecellio

Jesus

Crucifixus - Antonio Lotti | Rundfunkchor Berlin (video)

Lotti

Hosanna Davids Søn! velsignet være den, som kommer, i Herrens Navn! Hosanna i det højeste! (Mt 21, 9) | Entry into Jerusalem - Alessandro Turchi

Hosanna Davids Søn

Αγνή Παρθένε (Agni Parthene) عذراء يا أم الإله | Fayrouz (video)

Bach

Det maa være et af Hebræernes Drengebørn! (2 Mosebog 2, 6) | La hija del Faraón sacando del Nilo a Moisés - José María Avrial y Flores

Hebræernes

Aus Liebe will mein Heiland sterben - Bach | Sabine Devieilhe (video)

Bach

Se, jeg er Herrens Tjenerinde; mig ske efter dit Ord! (Lk 1, 38) | Annunciazione - Caravaggio

Se, jeg er Herrens Tjenerinde

Sicut cervus - Palestrina | The Marian Consort (video)

Palestrina

Josef, Davids Søn! frygt ikke for at tage din Hustru Maria til dig; thi det, som er avlet i hende, er af den Helligaand. (Mt 1, 20) |Sagrada Familia del pajarito - Bartolomé Esteban Murillo

Joseph

Jesus bleibet meine Freude – J.S.Bach | Eunsook Park - Gracias Choir & Orchestra (video)

Bach

Thi Menneskesønnen er kommen for at søge og frelse det fortabte. (Lk 19, 10) |And Jesus Said: This Day is Salvation Come to This House - Alexandre Bida

salvum

Ave Verum Corpus - Mozart | King's College Choir, Cambridge (video)

Mozart

ja, ogsaa din egen Sjæl skal et Sværd gennemtrænge! for at mange Hjerters Tanker skulle aabenbares. (Lk 2, 35) |La Dolorosa – José Peyret Alcañiz

gladius

Messe de Requiem Op 48 I Introit et Kyrie – Fauré | Orchestre et Chœur de Paris (video)

Introit

Og et stort Tegn blev set i Himmelen: en Kvinde, iklædt Solen og med Maanen under sine Fødder og en Krans af tolv Stjerner paa sit Hoved. (Aabenbaringen 12, 1) | San Juan Evangelista en Patmos - Alonso Cano

mulier

Sanctus - Santa Cecilia Missa Solemnis - Gounod | Julian Prégardien (video)

Sanctus

Gud, vær mig Synder naadig! (Lk 18, 13) | The Pharisee and the Publican – James Tissot

peccatori

Salve, Sancta Parens - CIRMA/ Ensemble Organum lead by Mr. Marcel Pérès | Adoration of Cross(video)

Salve Sancta Parens

Tantum Ergo by FLORIANI | Corsican chant (video)

Tantum Ergo

Retfærds Frugt er et Livets Træ, Vismand indfanger Sjæle. (Ordsprogene 11, 30) | Don Bosco - Miguel Schemboche (Torino 1880)

sapiens

Alt ske hos eder i Kærlighed! (1 Kor 16, 14) | San Francisco de Sales – Francisco Bayeu y Subías

caritate

Beatus vir by Adoration of the Cross | Mozarabic chant (video)

beatus

Ser til og vogter eder for al Havesyge; thi ingens Liv beror paa, hvad han ejer, selv om han har Overflod. (Lk 12, 15) | The Parable of the Rich Fool – Rembrandt

avaritia

Exsultate, jubilate - Mozart | Regula Mühlemann (video)

exsultate

Vaager derfor, thi I vide ikke Dagen, ej heller Timen. (Mt 25, 13) | The Foolish Virgins - James Tissot

Vigilate

Og de gik ind i Huset og saa Barnet med dets Moder Maria og faldt ned og tilbade det og oplode deres Gemmer og ofrede det Gaver, Guld og Røgelse og Myrra. (Mt 2, 11) | Adoración de los Reyes Magos - Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

thesauris

Jesu Dulcis Memoria | Tomás Luis de Victoria (video)

Jesu Dulcis Memoria

Adeste Fideles | Pavarotti (video)

Adeste Fideles

Ding! Dong! Merrily on High| Choir of King's College (video)

Emmanuel

Thi et Barn er født os, en Søn er os givet, paa hans Skulder skal Herredømmet hvile; og hans Navn skal være: Underfuld-Raadgiver, Vældig-Gud, Evigheds-Fader, Fredsfyrste. (Es 9, 5) | La Natividad - Federico Barocci

Barn

Veni veni Emmanuel by Verbum Gloriae (video)

Emmanuel

Thi jeg var hungrig, og I gave mig ikke at spise; jeg var tørstig, og I gave mig ikke at drikke; jeg var fremmed, og I toge mig ikke hjem til eder (Mt 25, 42- 43) | Saint Joseph Seeks Lodging in Bethlehem - James Tissot

fremmed

Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Naade hos Gud. (Lk 1, 30) | Dios Padre retratando a la Inmaculada - José García Hidalgo

Maria

Rejoice greatly, o daughter of Zion – Händel | Carolina Ullrich (video)

Rejoice

HERRE min Gud, jeg raabte til dig, og du helbredte mig. (Sl 30, 2) | Lourdes - José Garnelo y Alda

helbredte

Alma Redemptoris Mater by Verbum Gloriae (video)

Alma Redemptoris Mater

HERRENS Frygt er Tugt til Visdom, Ydmyghed først og siden Ære. (Pr 15, 33) | Santa Catalina de Alejandría – Anónimo

Visdom

Ingemisco – Verdi | Luciano Pavarotti (video)

Ingemisco

Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig? (At 9, 4) | La conversión de san Pablo - Murillo, Bartolomé Esteban

Paul

Dies Irae - Verdi | Claudio Abbado & Berliner Philharmoniker (video)

Dies Irae

Bind op om dig, og bind dine Sandaler paa! Kast din Kappe om dig, og følg mig! (At 12, 8) | San Pedro libertado por un ángel - José de Ribera

Pedro

Pie Jesu - Gabriel Fauré | Aksel Rykkvin (video)

Jesus

Jeg haaber paa HERREN, min Sjæl haaber paa hans Ord. (Sl 130, 5) | An Angel Frees the Souls of Purgatory - Ludovico Carracci

Purgatory

Ego sum Alpha et Omega | Marcel Peres and Ensemble Organum (video)

alpha

Værer frimodige; det er mig, frygter ikke! (Mt 14, 27) | Walking on Water - Ivan Aïvazovski

Jesus

Credo in E minor (RV 591) – Vivaldi | Rinaldo Alessandrini & Concerto Italiano (video)

credo

Vig bort, Satan! thi der er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. (Mt 4, 10) | The Temptation of Christ by the Devil - Félix-Joseph Barrias

temptation

HERREN er min Hyrde, mig skal intet fattes (Sl 23) Un-Yong La | Hera Hyesang Park (video)

Psalm 23

Hør, min Datter, opmærksomt og bøj dit Øre: Glem dit Folk og din Faders Hus, at Kongen maa attraa din Skønhed, thi han er din Herre. (Sl 45, 11-12) | Sainte Thérèse - François Gérard

Sainte Thérèse

Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hæreditas Domini, filii ; merces, fructus ventris. (Sl 127, 2-3) Vivaldi | Dmitry Sinkovsky & La Voce Strumentale (video)

Psalm 127

Thi han rokkes aldrig i Evighed, den retfærdige ihukommes for evigt; han frygter ikke for onde Tidender, hans Hjerte er trøstigt i Tillid til HERREN. (Sl 112, 6-7) | La Virgen del Rosario - Anónimo

Virgen del Rosario

Den, der sidder i den Højestes Skjul og dvæler i den Almægtiges Skygge (Sl 91) Giovanni Legrenzi | Ensemble Polyharmonique (video)

Psalm 91

Og der blev en Kamp i Himmelen: Mikael og hans Engle gave sig til at kæmpe imod Dragen (Aabenbaringen 12, 7) | San Michele Arcangelo - Luca Giordano

Michele

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nóstra, salve. (video)

Salve Regina

Og da Jesus gik videre derfra, saa han en Mand, som hed Matthæus, sidde ved Toldboden; og han siger til ham: »Følg mig!« Og han stod op og fulgte ham. (Mt 9, 9) | Calling of Saint Matthew - Hendrick ter Brugghen

Matthew

Se, denne er sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og til et Tegn, som imodsiges, ja, ogsaa din egen Sjæl skal et Sværd gennemtrænge! for at mange Hjerters Tanker skulle aabenbares. (Lk 2, 34-35) | La Piedad - Daniele Crespi

Maria

Christus factus est pro nobis (video)

crucifixion

Han sendte sit Folk Udløsning, stifted sin Pagt for evigt. Helligt og frygteligt er hans Navn. (Sl 111,9) | El Nacimiento de la Virgen – Girolamo Bonini.

Maria

O Sanctissima | Regina Nathan (Soprano) (video)

sanctissima

Og Jesus gik omkring i alle Byerne og Landsbyerne, lærte i deres Synagoger og prædikede Rigets Evangelium og helbredte enhver Sygdom og enhver Skrøbelighed. (Mt 9,35 | Jesus heilf Kranke – Gebhardt Fugel)

Jesus

Miserere mei - Allegri | King's College Choir, Cambridge (video)

Allegri

Kommer det Ord i Hu, som jeg har sagt eder: En Tjener er ikke større end sin Herre. Have de forfulgt mig, ville de ogsaa forfølge eder; have de holdt mit Ord, ville de ogsaa holde eders. Men alt dette ville de gøre imod eder for mit Navns Skyld, fordi de ikke kende den, som sendte mig. (Johannes 15,20-21 | Ruine Eldena mit Begräbnis - Caspar David Friedrich)

daniel

Guds lam - Samuel Barber | Vlaams Radiokoor - Marcus Creed, conductor (video)

Agnus Dei Barber

Min Gud sendte sin Engel og lukkede Løvernes Gab, saa de ikke har gjort mig nogen Men, fordi jeg er fundet skyldfri for hans Aasyn og heller ikke har forbrudt mig imod dig, o Konge! (Dn 6,22 | Daniel in the Lion's Den – James Tissot)

daniel

Cantigas de Santa Maria (Cantiga 302 - "A Madre de Jhesu-Cristo") - Afonso X, o Sábio | Simone Sorini et Les Musiciens de Saint Julien (video)

cantiga 302 Santa Maria

Thi han har set til sin Tjenerindes Ringhed. Thi se, nu herefter skulle alle Slægter prise mig salig (Lk 1,48 |L'Assunzione della Vergine - Luca Giordano)

The Assumption of the Virgin - Luca Giordano

Altsaa, enhver som vedkender sig mig for Menneskene, ham vil ogsaa jeg vedkende mig for min Fader, som er i Himlene. (Mt 10, 32 |San Lorenzo davanti a Valeriano – Fra Angelico)

Fra Angelico

Ikke os, o HERRE, ikke os, men dit Navn, det give du Ære for din Miskundheds og Trofastheds Skyld! (Sl 115,1) | Rosephanye Dunn Powell - National Taiwan University Chorus (video)

Domine

Salig den Mand, der tager sig af de svage, ham frelser HERREN paa Ulykkens Dag. (Sl 41,1 | The Good Samaritan - Vincent van Gogh)

Samaritan Vincent van Gogh

I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. | Josquin Desprez (video)

Verbum Desprez

Martha! Martha! du gør dig Bekymring og Uro med mange Ting; men eet er fornødent. Maria har valgt den gode Del, som ikke skal tages fra hende. (Lk 10, 41-42 | Jesus at the house of Mary and Martha - Harold Copping )

Martha Maria Copping

Hil dig, Maria, fuld af nåde! | Mascagni (video)

Ave Maria Mascagni

Gud, du er min Gud, dig søger jeg, efter dig tørster min Sjæl, efter dig længes mit Kød i et tørt, vansmægtende, vandløst Land (Sl 63, 1 | Santa Maria Maddalena - Pietro Perugino)

Lovpris HERREN, Jerusalem, pris, o Zion, din Gud!| Sl 147, 12-20 (video)

Ve Israels Hyrder, som røgtede sig selv! Skal Hyrderne ikke røgte Hjorden? I fortærede Mælken, med Ulden klædte I eder, de fede Dyr slagtede I, men Hjorden røgtede I ikke. (Ez 34, 2-3 | The bad shepherd – Pieter Brueghel the Younger)

Og da Herren saa hende, ynkedes han inderligt over hende og sagde til hende: “Græd ikke!” (Lk 7, 13 | The raising of the widow's son in Nain - Jan Verhas)

Lovsyng HERREN, alle I Folk, pris ham, alle Stammer | Sl 116 (video)

Og da de havde bedt, rystedes Stedet, hvor de vare forsamlede; og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de talte Guds Ord med Frimodighed. (Apost 4, 31 | Pentecostés - Francisco Bayeu y Subías)

Den, som sejrer, ham vil jeg give at tage Sæde hos mig paa min Trone, ligesom jeg har sejret og har taget Sæde hos min Fader paa hans Trone. (Apok 3,21|La Ascensión del Señor – Francisco Bayeu y Subías).

Staa op, min Veninde, du fagre, kom. (Sg 2, 10-13 | Jésus regardant à travers le treillis – James Tissot)

Pris, I Herrens Tjenere, pris Herrens Navn! (video)

Skulde jeg ikke kunne gøre med eder, Israels Hus, som denne Pottemager? lyder det fra HERREN. Se, som Leret i Pottemagerens Haand er I i min Haand, Israels Hus. (Jr 18,6)

Min Sjæl, lov HERREN, og alt i mig love hans hellige Navn! - Sl 103 (video)

Men jeg ved, at min Løser lever, over Støvet vil en Forsvarer staa frem. (Job 19,25|Job and His Friends - Ilya Repin)

Laan Øre til mit Nødraab, min Konge og Gud, thi jeg beder til dig! Aarle hører du, HERRE, min Røst, aarle bringer jeg dig min Sag og spejder - Sl 5, 2-3 (video)

Atter siger jeg eder, at dersom to af eder blive enige paa Jorden om hvilken som helst Sag, hvorom de ville bede, da skal det blive dem til Del fra min Fader, som er i Himlene. Thi hvor to eller tre ere forsamlede om mit Navn, der er jeg midt iblandt dem. (Mt 18, 19-20 - James Tissot)

Værdigt er Lammet (video)

Jeg er Livets Brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror paa mig, skal aldrig tørste. (Jn 6, 35 | El Salvador con la Eucaristía - Juan de Juanes)

Eer aan God in den hoge (video)

Han handled ej med os efter vore Synder (video)