Nova et Vetera

Ideo omnis scriba doctus in regno cælorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera.

Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bõvelkedéstõl függ az ember élete. (Lk 12, 15) | The Parable of the Rich Fool – Rembrandt

avaritia

Exsultate, jubilate - Mozart | Regula Mühlemann (videó)

exsultate

Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. (Mt 25, 13) | The Foolish Virgins - James Tissot

Vigilate

Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elõvették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. (Mt 2, 11) | Adoración de los Reyes Magos - Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

thesauris

Jesu Dulcis Memoria | Tomás Luis de Victoria (videó)

Jesu Dulcis Memoria

Adeste Fideles | Pavarotti (videó)

Adeste Fideles

Ding! Dong! Merrily on High| Choir of King's College (videó)

Emmanuel

Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az õ vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erõs Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. (Iz 9, 5) | La Natividad - Federico Barocci

gyermek

Veni veni Emmanuel by Verbum Gloriae (videó)

Emmanuel

Mert éhes voltam, s nem adtatok ennem. Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen voltam, s nem fogadtatok be (Mt 25, 42- 43) | Saint Joseph Seeks Lodging in Bethlehem - James Tissot

voltam

Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél.(Lk 1, 30) | Dios Padre retratando a la Inmaculada - José García Hidalgo

Maria

Rejoice greatly, o daughter of Zion – Händel | Carolina Ullrich (videó)

Rejoice

Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, s te meggyógyítottál. (Zs 30, 2) | Lourdes - José Garnelo y Alda

meggyógyítottál

Alma Redemptoris Mater by Verbum Gloriae (videó)

Alma Redemptoris Mater

Az Úr félelme a bölcsesség iskolája, az alázatosság megelõzi a dicsõséget. (Példabeszédek könyve 15, 33) | Santa Catalina de Alejandría – Anónimo

iskolája

Ingemisco – Verdi | Luciano Pavarotti (videó)

Ingemisco

Saul, Saul, miért üldözöl engem? (AC 9, 4) | La conversión de san Pablo - Murillo, Bartolomé Esteban

Saul

Dies Irae - Verdi | Claudio Abbado & Berliner Philharmoniker (videó)

Dies Irae

Csatold fel övedet, és vedd fel sarudat! Vedd magadra köntösödet, és kövess! (AC 12, 8) | San Pedro libertado por un ángel - José de Ribera

Pedro

Pie Jesu - Gabriel Fauré | Aksel Rykkvin (videó)

Jesus

Remélek az Úrban, benne remél lelkem, és bízom a szavában. (Zs 130, 5) | An Angel Frees the Souls of Purgatory - Ludovico Carracci

Purgatory

Ego sum Alpha et Omega | Marcel Peres and Ensemble Organum (videó)

alpha

Bátorság! Én vagyok, ne féljetek! (Mt 14, 27) | Walking on Water - Ivan Aïvazovski

Jesus

Credo in E minor (RV 591) – Vivaldi | Rinaldo Alessandrini & Concerto Italiano (videó)

credo

Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj! (Mt 4, 10) | The Temptation of Christ by the Devil - Félix-Joseph Barrias

temptation

Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt (Zs 23) Un-Yong La | Hera Hyesang Park (videó)

Psalm 23

Figyelj, leányom, nézz, fordítsd ide füled, feledd el népedet és atyádnak házát! A király kívánja szépségedet, õ urad neked, közeledj hát odaadón! (Zs 45, 11-12) | Sainte Thérèse - François Gérard

Sainte Thérèse

Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hæreditas Domini, filii ; merces, fructus ventris. (Zs 127, 2-3) Vivaldi | Dmitry Sinkovsky & La Voce Strumentale (videó)

Psalm 127

Nem tántorodik meg soha, az igaz örökre emlékezetben marad. Rossz hírtõl nem kell félnie, bátorsága szilárd, mert az Úrban remél. (Zs 112, 6-7) | La Virgen del Rosario - Anónimo

Virgen del Rosario

Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él (Zs 91) Giovanni Legrenzi | Ensemble Polyharmonique (videó)

Psalm 91

Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. (Jelenések könyve 12, 7) | San Michele Arcangelo - Luca Giordano

Michele

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nóstra, salve. (videó)

Salve Regina

Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevû embert, amint ott ült a vámnál. Szólt neki: "Kövess engem!" Az felállt és követte. (Mt 9, 9) | Calling of Saint Matthew - Hendrick ter Brugghen

Matthew

Íme, õ sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak - a te lelkedet is tõr járja át -, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. (Lk 2, 34-35) | La Piedad - Daniele Crespi

Maria

Christus factus est pro nobis (videó)

crucifixion

Népének megváltást küldött, szövetségét minden idõkre kötötte, szent és magasztos a neve. (Zs 111,9) | El Nacimiento de la Virgen – Girolamo Bonini.

Maria

O Sanctissima | Regina Nathan (Soprano) (videó)

sanctissima

Jézus bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. (Mt 9,35 | Jesus heilf Kranke – Gebhardt Fugel)

Jesus

Miserere mei - Allegri | King's College Choir, Cambridge (videó)

Allegri

Gondoljatok a tõlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. S ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. (János 15,20-21 | Ruine Eldena mit Begräbnis - Caspar David Friedrich)

daniel

Agnus Dei - Samuel Barber | Vlaams Radiokoor - Marcus Creed, conductor (videó)

Agnus Dei Barber

Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. Nem engedte, hogy ártsanak nekem, mert ártatlannak talált. De ellened se követtem el vétséget, ó király! (Dn 6,22 | Daniel in the Lion's Den – James Tissot)

daniel

Cantigas de Santa Maria (Cantiga 302 - "A Madre de Jhesu-Cristo") - Afonso X, o Sábio | Simone Sorini et Les Musiciens de Saint Julien (videó)

cantiga 302 Santa Maria

Mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék (Lk 1,48 |L'Assunzione della Vergine - Luca Giordano)

The Assumption of the Virgin - Luca Giordano

Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek elõtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám elõtt. (Mt 10, 32 |San Lorenzo davanti a Valeriano – Fra Angelico)

Fra Angelico

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsõséget, kegyelmed és hûséged szerint! (Zs 115,1) | Rosephanye Dunn Powell - National Taiwan University Chorus (videó)

Domine

Boldog, aki gondol a szûkölködõre és a szegényre, az Úr megmenti majd a csapás napján. (Zs 41,1 | The Good Samaritan - Vincent van Gogh)

Samaritan Vincent van Gogh

Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, õ volt kezdetben Istennél. | Josquin Desprez (videó)

Verbum Desprez

Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszik el tõle soha. (Lk 10, 41-42 | Jesus at the house of Mary and Martha - Harold Copping )

Martha Maria Copping

Ave Maria, Gratia plena | Mascagni (videó)

Ave Maria Mascagni

Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem! Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld. (Zs 63, 1 | Santa Maria Maddalena - Pietro Perugino)

Jeruzsálem, áldd az Urat, Sion, magasztald a te Istenedet! | Zs 147, 12-20 (videó)

Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették! A pásztoroknak nem a nyájat kell-e legeltetniük? A tejet felhasználtátok eledelül, a gyapjút ruházatul, a kövér állatokat levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. (Ez 34, 2-3 | The bad shepherd – Pieter Brueghel the Younger)

Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve és megszólította: "Ne sírj!" (Lk 7, 13 | The raising of the widow's son in Nain - Jan Verhas)

Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják õt mind a népek! | Zs 116 (videó)

Amíg így imádkoztak, megremegett a hely, ahol összegyûltek. Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát. (Acts 4, 31 | Pentecostés - Francisco Bayeu y Subías)

A ki gyõz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe ûljön velem, a mint én is gyõztem és ültem az én Atyámmal az õ királyiszékében. (Ap 3,21|La Ascensión del Señor – Francisco Bayeu y Subías).

Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! (Ct 2, 10-13 | Jésus regardant à travers le treillis – James Tissot)

Magasztaljátok, ti szolgái az Úrnak (videó)

Izrael háza! Vajon nem tehetek én is úgy veletek, ahogy ez a fazekas tesz? - mondja az Úr. Igen, amilyen az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti is az én kezemben, Izrael háza! (Jr 18,6)

Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensõm az õ szent nevét - Zs 103 (videó)

Tudom jól, él ügyem szószólója, õ lép majd föl utoljára a földön. (Jób 19,25|Job and His Friends - Ilya Repin)

Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom! Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok. - Zs 5, 2-3 (videó)

Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyûlnek a nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18, 19-20 - James Tissot)

Méltó a Bárány, akit megöltek (videó)

Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. (Jn 6, 35 | El Salvador con la Eucaristía - Juan de Juanes)

Dicsőség a magasságban Istennek (videó)

Nem bûneik szerint bánik velünk (videó)