Nova et Vetera

Ideo omnis scriba doctus in regno cælorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera.

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego (Ps 23) Un-Yong La | Hera Hyesang Park (video)

Psalm 23

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca! Król pragnie twojej piękności: on jest twym panem; oddaj mu pokłon! (Ps 45, 11-12) | Sainte Thérèse - François Gérard

Sainte Thérèse

Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hæreditas Domini, filii ; merces, fructus ventris. (Ps 127, 2-3) Vivaldi | Dmitry Sinkovsky & La Voce Strumentale (video)

Psalm 127

Na pewno się nie zachwieje; sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny; mocne jego serce, zaufało Panu. (Ps 112, 6-7) | La Virgen del Rosario - Anónimo

Virgen del Rosario

Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka (Ps 91) Giovanni Legrenzi | Ensemble Polyharmonique (video)

Psalm 91

I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. (Ap 12, 7) | San Michele Arcangelo - Luca Giordano

Michele

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nóstra, salve. (video)

Salve Regina

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. (Mt 9, 9) | Calling of Saint Matthew - Hendrick ter Brugghen

Matthew

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. (Łuk 2, 34-35) | La Piedad - Daniele Crespi

Maria

Christus factus est pro nobis (video)

crucifixion

Zesłał odkupienie swojemu ludowi, ustanowił na wieki swoje przymierze; a imię Jego jest święte i lęk wzbudza. (Ps 111,9) | El Nacimiento de la Virgen – Girolamo Bonini.

Maria

O Sanctissima | Regina Nathan (Soprano) (video)

sanctissima

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. (Mt 9,35 | Jesus heilf Kranke – Gebhardt Fugel)

Jesus

Miserere mei - Allegri | King's College Choir, Cambridge (video)

Allegri

Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. (Jana 15,20-21 | Ruine Eldena mit Begräbnis - Caspar David Friedrich)

daniel

Baranku Boży - Samuel Barber | Vlaams Radiokoor - Marcus Creed, conductor (video)

Agnus Dei Barber

Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. (Dn 6,22 | Daniel in the Lion's Den – James Tissot)

daniel

Cantigas de Santa Maria (Cantiga 302 - "A Madre de Jhesu-Cristo") - Afonso X, o Sábio | Simone Sorini et Les Musiciens de Saint Julien (video)

cantiga 302 Santa Maria

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia (Łuk 1,48 |L'Assunzione della Vergine - Luca Giordano)

The Assumption of the Virgin - Luca Giordano

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10, 32 |San Lorenzo davanti a Valeriano – Fra Angelico)

Fra Angelico

Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność! (Ps 115,1) | Rosephanye Dunn Powell - National Taiwan University Chorus (video)

Domine

Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym, w dniu nieszczęścia Pan go ocali. (Ps 41,1 | The Good Samaritan - Vincent van Gogh)

Samaritan Vincent van Gogh

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. | Josquin Desprez (video)

Verbum Desprez

Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba "mało albo" tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. (Łuk 10, 41-42 | Jesus at the house of Mary and Martha - Harold Copping )

Martha Maria Copping

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna | Mascagni (video)

Ave Maria Mascagni

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona bez wody. (Ps 63, 1 | Santa Maria Maddalena - Pietro Perugino)

Chwal, Jerozolimo, Pana, chwal Boga twego, Syjonie! | Ps 147, 12-20 (video)

Biada pasterzom Izraelskim, którzy paśli samych siebie! izali trzód nie pasą pasterzowie? Mlekoście jadali a wełnąścię się przyodziewali, a co tłustego było, zabijaliście, a trzody mojéj nie paśliście. (Ez 34, 2-3 | The bad shepherd – Pieter Brueghel the Younger)

Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! (Łuk 7, 13 | The raising of the widow's son in Nain - Jan Verhas)

Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy | Ps 116 (video)

Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.
(Acts 4, 31 | Pentecostés - Francisco Bayeu y Subías)

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. (Ap 3,21|La Ascensión del Señor – Francisco Bayeu y Subías)

Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź! (Ct 2, 10-13 | Jésus regardant à travers le treillis – James Tissot)

Chwalcie, słudzy Pańscy (video)

Izalibym tak nie mógł z wami postąpić, jako ten garncarz, o domie Izraelski? mówi Pan. Oto jako glina w ręce garncarzowej, takeście wy w ręce mojej, o domie Izraelski! (Jr 18,6)

Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego! - Ps 103 (video)

Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. (Hioba 19,25|Job and His Friends - Ilya Repin)

Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę; natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i Boże! Albowiem Ciebie błagam - Ps 5, 2-3 (video)

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. (Mt 18, 19-20 - James Tissot)

Baranek zabity jest godzien (video)

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. (Jn 6, 35 | El Salvador con la Eucaristía - Juan de Juanes)

Chwała na wysokości Bogu (video)

Nie postępuje z nami (video)