Nova et Vetera

Ideo omnis scriba doctus in regno cælorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera.

Aveți grijă și feriți-vă de orice fel de lăcomie. Chiar dacă un om are mai mult decât îi trebuie, viața lui nu vine din averile lui. (Lc 12, 15) | The Parable of the Rich Fool – Rembrandt

avaritia

Exsultate, jubilate - Mozart | Regula Mühlemann (video)

exsultate

Veghiaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. (Mt 25, 13) | The Foolish Virgins - James Tissot

Vigilate

Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s'au aruncat cu faţa la pămînt, şi I s'au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile, şi I-au adus daruri: aur, tămîie şi smirnă. (Mt 2, 11) | Adoración de los Reyes Magos - Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

thesauris

Jesu Dulcis Memoria | Tomás Luis de Victoria (video)

Jesu Dulcis Memoria

Adeste Fideles | Pavarotti (video)

Adeste Fideles

Ding! Dong! Merrily on High| Choir of King's College (video)

Emmanuel

Căci un Copil ni s'a născut, un Fiu ni s'a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ,,Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii. (Is 9, 5) | La Natividad - Federico Barocci

Copil

Veni veni Emmanuel by Verbum Gloriae (video)

Emmanuel

Căci am fost flămînd, şi nu Mi-aţi dat să mănînc; Mi -a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; am fost străin, şi nu M'aţi primit (Mt 25, 42- 43) | Saint Joseph Seeks Lodging in Bethlehem - James Tissot

străin

Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. (Lc 1, 30) | Dios Padre retratando a la Inmaculada - José García Hidalgo

Maria

Rejoice greatly, o daughter of Zion – Händel | Carolina Ullrich (video)

Rejoice

Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m'ai vindecat. (Ps 30, 2) | Lourdes - José Garnelo y Alda

Tine

Alma Redemptoris Mater by Verbum Gloriae (video)

Alma Redemptoris Mater

Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei. (Pr 15, 33) | Santa Catalina de Alejandría – Anónimo

înţelepciunii

Ingemisco – Verdi | Luciano Pavarotti (video)

Ingemisco

Saule, Saule, pentruce Mă prigoneşti? (Faptele Apostolilor 9, 4) | La conversión de san Pablo - Murillo, Bartolomé Esteban

Paul

Dies Irae - Verdi | Claudio Abbado & Berliner Philharmoniker (video)

Dies Irae

Încinge-te, şi leagă-ţi încălţămintele. Îmbracă-te în haină, şi vino după mine. (Faptele Apostolilor 12, 8) | San Pedro libertado por un ángel - José de Ribera

Pedro

Pie Jesu - Gabriel Fauré | Aksel Rykkvin (video)

Jesus

Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept făgăduinţa Lui. (Ps 130, 5) | An Angel Frees the Souls of Purgatory - Ludovico Carracci

Purgatory

Ego sum Alpha et Omega | Marcel Peres and Ensemble Organum (video)

alpha

Îndrăzniţi, Eu sînt; nu vă temeţi! (Mt 14, 27) | Walking on Water - Ivan Aïvazovski

Jesus

Credo in E minor (RV 591) – Vivaldi | Rinaldo Alessandrini & Concerto Italiano (video)

credo

Pleacă, Satano, i -a răspuns Isus. Căci este scris: Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să -I slujeşti. (Mt 4, 10) | The Temptation of Christ by the Devil - Félix-Joseph Barrias

temptation

Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic (Ps 23) Un-Yong La | Hera Hyesang Park (video)

Psalm 23

Ascultă, fiică, vezi şi pleacă-ţi urechea; uită pe poporul tău şi casa tatălui tău! Şi atunci împăratul îţi va pofti frumuseţa. Şi fiindcă este Domnul tău, adu -i închinăciunile tale. (Ps 45, 11-12) | Sainte Thérèse - François Gérard

Sainte Thérèse

Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hæreditas Domini, filii ; merces, fructus ventris. (Ps 127, 2-3) Vivaldi | Dmitry Sinkovsky & La Voce Strumentale (video)

Psalm 127

Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci. El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. (Ps 112, 6-7) | La Virgen del Rosario - Anónimo

Virgen del Rosario

Celce stă supt ocrotirea Celui Prea Înalt (Ps 91) Giovanni Legrenzi | Ensemble Polyharmonique (video)

Psalm 91

Şi în cer s'a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s'au luptat cu balaurul. (Ap 12, 7) | San Michele Arcangelo - Luca Giordano

Michele

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nóstra, salve. (video)

Salve Regina

De acolo, Isus a mers mai departe, şi a văzut pe un om, numit Matei, şezînd la vamă. Şi i -a zis: ,,Vino după Mine``. Omul acela s'a sculat, şi a mers după El. (Mt 9, 9) | Calling of Saint Matthew - Hendrick ter Brugghen

Matthew

Iată, Copilul acesta este rînduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel, şi să fie un semn, care va stîrni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gîndurile multor inimi. (Lc 2, 34-35) | La Piedad - Daniele Crespi

Maria

Christus factus est pro nobis (video)

crucifixion

A trimes poporului Său izbăvirea, a aşezat legămîntul Său în veci; Numele Lui este sfînt şi înfricoşat. (Ps 111,9) | El Nacimiento de la Virgen – Girolamo Bonini.

Maria

O Sanctissima | Regina Nathan (Soprano) (video)

sanctissima

Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţînd pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi vindecînd orice fel de boală şi orice fel de neputinţă, care era în norod. (Mt 9,35 | Jesus heilf Kranke – Gebhardt Fugel)

Jesus

Miserere mei - Allegri | King's College Choir, Cambridge (video)

Allegri

Aduceţi-vă aminte de vorba, pe care v-am spus -o: Robul nu este mai mare decît stăpînul său. Dacă m'au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvîntul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentrucă ei nu cunosc pe Celce M'a trimes. (Ioan 15,20-21 | Ruine Eldena mit Begräbnis - Caspar David Friedrich)

daniel

Mielul lui Dumnezeu - Samuel Barber | Vlaams Radiokoor - Marcus Creed, conductor (video)

Agnus Dei Barber

Dumnezeul meu a trimes pe îngerul Său şi a închis gura leilor, cari nu mi-au făcut niciun rău, pentrucă am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n'am făcut nimic rău! (Dn 6,22 | Daniel in the Lion's Den – James Tissot)

daniel

Cantigas de Santa Maria (Cantiga 302 - "A Madre de Jhesu-Cristo") - Afonso X, o Sábio | Simone Sorini et Les Musiciens de Saint Julien (video)

cantiga 302 Santa Maria

Pentrucă a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că deacum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită (Lc 1,48 |L'Assunzione della Vergine - Luca Giordano)

The Assumption of the Virgin - Luca Giordano

Deaceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. (Mt 10, 32 |San Lorenzo davanti a Valeriano – Fra Angelico)

Fra Angelico

Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta! (Ps 115,1) | Rosephanye Dunn Powell - National Taiwan University Chorus (video)

Domine

Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte. (Ps 41,1 | The Good Samaritan - Vincent van Gogh)

Samaritan Vincent van Gogh

La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.| Josquin Desprez (video)

Verbum Desprez

Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămînţi tu, dar un singur lucru trebuieşte. Maria şi -a ales partea cea bună, care nu i se va lua. (Lc 10, 41-42 | Jesus at the house of Mary and Martha - Harold Copping )

Martha Maria Copping

Bucura-te Marie cea plina de har | Mascagni (video)

Ave Maria Mascagni

Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tînjeşte trupul după Tine, într'un pămînt sec, uscat şi fără apă. (Ps 63, 1 | Santa Maria Maddalena - Pietro Perugino)

Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane! | Ps 147, 12-20 (video)

Vai de păstorii lui Israel, cari se pasc pe ei înşişi! Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mîncaţi grăsimea, vă îmbrăcaţi cu lîna, tăiaţi ce e gras, dar nu paşteţi oile. (Ez 34, 2-3 | The bad shepherd – Pieter Brueghel the Younger)

Domnul, cînd a văzut -o, I s'a făcut milă de ea, şi i -a zis: “Nu plînge!” (Lc 7, 13 | The raising of the widow's son in Nain - Jan Verhas)

Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile, lăudaţi -L, toate popoarele! | Ps 116 (video)

După ce s'au rugat ei, s'a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s'au umplut de Duhul Sfînt, şi vesteau Cuvîntul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (Fap 4, 31 | Pentecostés - Francisco Bayeu y Subías)

Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. (Ap 3,21|La Ascensión del Señor – Francisco Bayeu y Subías).

Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso. (Cânt 2, 10-13 | Jésus regardant à travers le treillis – James Tissot)

Lăudaţi pe Domnul! (video)

Nu pot Eu să fac cu voi ca olarul acesta casă a lui Israel? zice Domnul. Iată, cum este lutul în mîna olarului, aşa sînteţi voi în mîna Mea, casă a lui Israel! (Ieremia 18,6)

Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvinteze Numele Lui cel sfînt! - Ps 103 (video)

Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pămînt. (Iov 19,25 |Job and His Friends - Ilya Repin)

Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog! Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine, şi aştept- Ps 5, 2-3 (video)

Vă mai spun iarăş, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pămînt să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sînt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sînt şi Eu în mijlocul lor. (Mt 18, 19-20 - James Tissot)

Vrednic este Mielul (video)

Eu sînt Pînea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămînzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată. (Io 6, 35 | El Salvador con la Eucaristía - Juan de Juanes)

Gloria in Excelsis Deo (video)

Nu ne face după păcatele noastre (video)