Nova et Vetera

Ideo omnis scriba doctus in regno cælorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera.

Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku. (Lk 12, 15) | The Parable of the Rich Fool – Rembrandt

avaritia

Exsultate, jubilate - Mozart | Regula Mühlemann (video)

exsultate

Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka. (Mt 25, 13) | The Foolish Virgins - James Tissot

Vigilate

I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2, 11) | Adoración de los Reyes Magos - Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

thesauris

Jesu Dulcis Memoria | Tomás Luis de Victoria (video)

Jesu Dulcis Memoria

Adeste Fideles | Pavarotti (video)

Adeste Fideles

Ding! Dong! Merrily on High| Choir of King's College (video)

Emmanuel

Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. (Iz 9, 5) | La Natividad - Federico Barocci

dieťa

Veni veni Emmanuel by Verbum Gloriae (video)

Emmanuel

Lebo hladný som bol, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; prišiel som ako cudzinec, a neprijali ste ma (Mt 25, 42- 43) | Saint Joseph Seeks Lodging in Bethlehem - James Tissot

cudzinec

Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. (Lk 1, 30) | Dios Padre retratando a la Inmaculada - José García Hidalgo

Maria

Rejoice greatly, o daughter of Zion – Händel | Carolina Ullrich (video)

Rejoice

Bože môj, Hospodine, na Teba som volal, a uzdravil si ma. (Ž 30, 2) | Lourdes - José Garnelo y Alda

uzdravil

Alma Redemptoris Mater by Verbum Gloriae (video)

Alma Redemptoris Mater

Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora. (Pr 15, 33) | Santa Catalina de Alejandría – Anónimo

múdrosti

Ingemisco – Verdi | Luciano Pavarotti (video)

Ingemisco

Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? (Sk 9, 4) | La conversión de san Pablo - Murillo, Bartolomé Esteban

Paul

Dies Irae - Verdi | Claudio Abbado & Berliner Philharmoniker (video)

Dies Irae

Opáš sa a obuj si sandále! Prehoď si plášť a poď za mnou! (Sk 12, 8) | San Pedro libertado por un ángel - José de Ribera

Pedro

Pie Jesu - Gabriel Fauré | Aksel Rykkvin (video)

Jesus

Na Hospodina očakávam, na Jeho slovo očakáva moja duša. (Ž 130, 5) | An Angel Frees the Souls of Purgatory - Ludovico Carracci

Purgatory

Ego sum Alpha et Omega | Marcel Peres and Ensemble Organum (video)

alpha

Vzmužte sa, ja som, nebojte sa! (Mt 14, 27) | Walking on Water - Ivan Aïvazovski

Jesus

Credo in E minor (RV 591) – Vivaldi | Rinaldo Alessandrini & Concerto Italiano (video)

credo

Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! (Mt 4, 10) | The Temptation of Christ by the Devil - Félix-Joseph Barrias

temptation

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku (Ž 23) Un-Yong La | Hera Hyesang Park (video)

Psalm 23

Počuj, dcéra, a uváž, nakloň svoje ucho, zabudni na svoj ľud a na svoj otcovský dom! Keď zatúži kráľ po tvojej kráse, skloň sa pred ním, lebo on ti je pánom. (Ž 45, 11-12) | Sainte Thérèse - François Gérard

Sainte Thérèse

Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hæreditas Domini, filii ; merces, fructus ventris. (Ž 127, 2-3) Vivaldi | Dmitry Sinkovsky & La Voce Strumentale (video)

Psalm 127

Lebo sa nikdy neskláti; v pamäti večnej bude spravodlivý. Nebojí sa planej správy; pevné je jeho srdce; dúfa v Hospodina. (Ž 112, 6-7) | La Virgen del Rosario - Anónimo

Virgen del Rosario

Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho (Ž 91) Giovanni Legrenzi | Ensemble Polyharmonique (video)

Psalm 91

A povstal boj na nebi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi (Zjav 12, 7) | San Michele Arcangelo - Luca Giordano

Michele

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nóstra, salve. (video)

Salve Regina

Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho. (Mt 9, 9) | Calling of Saint Matthew - Hendrick ter Brugghen

Matthew

Ajhľa, Tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - ale aj tebe prenikne dušu meč, - aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc. (Lk 2, 34-35) | La Piedad - Daniele Crespi

Maria

Christus factus est pro nobis (video)

crucifixion

On poslal vykúpenie svojmu ľudu, naveky svoju zmluvu stanovil; sväté a hrozné je Jeho meno. (Ž 111,9) | El Nacimiento de la Virgen – Girolamo Bonini.

Maria

O Sanctissima | Regina Nathan (Soprano) (video)

sanctissima

Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. (Mt 9,35 | Jesus heilf Kranke – Gebhardt Fugel)

Jesus

Miserere mei - Allegri | King's College Choir, Cambridge (video)

Allegri

Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. Ale to všetko budú proti vám robiť pre moje meno, pretože nepoznajú Toho, ktorý ma poslal. (Jn 15,20-21 | Ruine Eldena mit Begräbnis - Caspar David Friedrich)

daniel

Baránok Boží - Samuel Barber | Vlaams Radiokoor - Marcus Creed, conductor (video)

Agnus Dei Barber

Môj Boh poslal svojho anjela, a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili, pretože sa pred Ním dokázala moja nevina. Ale ani proti tebe, kráľu, som nespáchal nijaký prečin. (Dan 6,22 | Daniel in the Lion's Den – James Tissot)

daniel

Cantigas de Santa Maria (Cantiga 302 - "A Madre de Jhesu-Cristo") - Afonso X, o Sábio | Simone Sorini et Les Musiciens de Saint Julien (video)

cantiga 302 Santa Maria

Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia (Lk 1,48 |L'Assunzione della Vergine - Luca Giordano)

The Assumption of the Virgin - Luca Giordano

Preto, ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach (Mt 10, 32 |San Lorenzo davanti a Valeriano – Fra Angelico)

Fra Angelico

Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť! (Ž 115,1) | Rosephanye Dunn Powell - National Taiwan University Chorus (video)

Domine

Blahoslavený, kto si všíma slabého! V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin. (Ž 41,1 | The Good Samaritan - Vincent van Gogh)

Samaritan Vincent van Gogh

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. | Josquin Desprez (video)

Verbum Desprez

Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme. (Lk 10, 41-42 | Jesus at the house of Mary and Martha - Harold Copping )

Martha Maria Copping

Zdrávas, Mária, milosti plná | Mascagni (video)

Ave Maria Mascagni

Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako zem suchá a bez vody, vyprahnutá. (Ž 63, 1 | Santa Maria Maddalena - Pietro Perugino)

Jeruzalem, zvelebuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha! | Ž 147, 12-20 (video)

Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo? Tuk jete i vlnou sa odievate, tučné zvieratá zabíjate, ale stádo nepasiete. (Ez 34, 2-3 | The bad shepherd – Pieter Brueghel the Younger)

Keď ju Pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač! (Lk 7, 13 | The raising of the widow's son in Nain - Jan Verhas)

Chváľte Hospodina, všetky národy! A velebte Ho, všetci ľudia! | Ž 116 (video)

A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým a smelo hovorili slovo Božie. (Act 4, 31 | Pentecostés - Francisco Bayeu y Subías)

Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, jako som i ja zvíťazil a sedím so svojím Otcom na jeho tróne. (Ap 3,21|La Ascensión del Señor – Francisco Bayeu y Subías).

Nuž, hor sa, priateľka moja, krásava moja, a poď! (Ct 2, 10-13 | Jésus regardant à travers le treillis – James Tissot)

Chváľte, služobníci Hospodinovi (video)

Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar? - znie výrok Hospodinov. Ajhľa, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela. (Jer 18,6)

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! - Ž 103 (video)

Som presvedčený, že môj Obranca žije a posledný sa zdvihne zo zeme. (Job 19,25 |Job and His Friends - Ilya Repin)

Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo k Tebe sa modlím - Ž 5, 2-3 (video)

A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. (Mt 18, 19-20 - James Tissot)

Hoden je Baránok (video)

Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. (Jn 6, 35 | El Salvador con la Eucaristía - Juan de Juanes)

Sláva Bohu na výsostiach (video)

Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov (video)