Nova et Vetera

Ideo omnis scriba doctus in regno cælorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera.

Sen till, att I tagen eder till vara för allt slags girighet; ty en människas liv beror icke därpå att hon har överflöd på ägodelar. (Lk 12, 15) | The Parable of the Rich Fool – Rembrandt

avaritia

Exsultate, jubilate - Mozart | Regula Mühlemann (video)

exsultate

Vaken fördenskull; ty I veten icke dagen, ej heller stunden. (Mt 25, 13) | The Foolish Virgins - James Tissot

Vigilate

Och de gingo in i huset och fingo se barnet med Maria, dess moder. Då föllo de ned och gåvo det sin hyllning; och de togo fram sina skatter och framburo åt det skänker: guld, rökelse och myrra. (Mt 2, 11) | Adoración de los Reyes Magos - Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

thesauris

Jesu Dulcis Memoria | Tomás Luis de Victoria (video)

Jesu Dulcis Memoria

Adeste Fideles | Pavarotti (video)

Adeste Fideles

Ding! Dong! Merrily on High| Choir of King's College (video)

Emmanuel

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. (Jesaja 9, 5) | La Natividad - Federico Barocci

barn

Veni veni Emmanuel by Verbum Gloriae (video)

Emmanuel

Ty jag var hungrig, och I gåven mig icke att äta; jag var törstig, och I gåven mig icke att dricka; jag var husvill, och I gåven mig icke härbärge (Mt 25, 42- 43) | Saint Joseph Seeks Lodging in Bethlehem - James Tissot

husvill

Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd för Gud. (Lk 1, 30) | Dios Padre retratando a la Inmaculada - José García Hidalgo

Maria

Rejoice greatly, o daughter of Zion – Händel | Carolina Ullrich (video)

Rejoice

HERRE, min Gud, jag ropade till dig, och du helade mig. (Ps 30, 2) | Lourdes - José Garnelo y Alda

helade

Alma Redemptoris Mater by Verbum Gloriae (video)

Alma Redemptoris Mater

HERRENS fruktan är en tuktan till vishet, och ödmjukhet går före ära. (Ordspråksboken 15, 33) | Santa Catalina de Alejandría – Anónimo

vishet

Ingemisco – Verdi | Luciano Pavarotti (video)

Ingemisco

Saul, Saul, varför förföljer du mig? (At 9, 4) | La conversión de san Pablo - Murillo, Bartolomé Esteban

Saul

Dies Irae - Verdi | Claudio Abbado & Berliner Philharmoniker (video)

Dies Irae

Omgjorda dig, och tag på dig dina sandaler. Tag din mantel på dig och följ mig. (At 12, 8) | San Pedro libertado por un ángel - José de Ribera

Pedro

Pie Jesu - Gabriel Fauré | Aksel Rykkvin (video)

Jesus

Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. (Ps 130, 5) | An Angel Frees the Souls of Purgatory - Ludovico Carracci

Purgatory

Ego sum Alpha et Omega | Marcel Peres and Ensemble Organum (video)

alpha

Varen vid gott mod; det är jag, varen icke förskräckta. (Mt 14, 27) | Walking on Water - Ivan Aïvazovski

Jesus

Credo in E minor (RV 591) – Vivaldi | Rinaldo Alessandrini & Concerto Italiano (video)

credo

Gå bort, Satan; ty det är skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna. (Mt 4, 10) | The Temptation of Christ by the Devil - Félix-Joseph Barrias

temptation

HERREN är min herde, mig skall intet fattas (Ps 23) Un-Yong La | Hera Hyesang Park (video)

Psalm 23

Hör, dotter, och giv akt, och böj ditt öra härtill: Förgät nu ditt folk och din faders hus, och må konungen få hava sin lust i din skönhet; ty han är din herre, och för honom skall du falla ned. (Ps 45, 11-12) | Sainte Thérèse - François Gérard

Sainte Thérèse

Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hæreditas Domini, filii ; merces, fructus ventris. (Ps 127, 2-3) Vivaldi | Dmitry Sinkovsky & La Voce Strumentale (video)

Psalm 127

Ty han skall icke vackla till evig tid; den rättfärdige skall vara i evig åminnelse. För ont budskap fruktar han icke; hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på HERREN. (Ps 112, 6-7) | La Virgen del Rosario - Anónimo

Virgen del Rosario

Den som sitter under den Högstes beskärm (Ps 91) Giovanni Legrenzi | Ensemble Polyharmonique (video)

Psalm 91

Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig i strid med draken (Uppenbarelseboken 12, 7) | San Michele Arcangelo - Luca Giordano

Michele

Salve, Regína, mater misericórdiæ; vita, dulcédo et spes nóstra, salve. (video)

Salve Regina

När Jesus därifrån gick vidare fram, fick han se en man, som hette Matteus, sitta vid tullhuset. Och han sade till denne: »Följ mig.» Då stod han upp och följde honom. (Mt 9, 9) | Calling of Saint Matthew - Hendrick ter Brugghen

Matthew

Se, denne är satt till fall eller upprättelse för många i Israel, och till ett tecken som skall bliva motsagt. Ja, också genom din själ skall ett svärd gå. Så skola många hjärtans tankar bliva uppenbara. (Lk 2, 34-35) | La Piedad - Daniele Crespi

Maria

Christus factus est pro nobis (video)

crucifixion

Han har sänt sitt folk förlossning, han har stadgat sitt förbund för evig tid; heligt och fruktansvärt är hans namn. (Ps 111,9) | El Nacimiento de la Virgen – Girolamo Bonini.

Maria

O Sanctissima | Regina Nathan (Soprano) (video)

sanctissima

Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet. (Mt 9,35 | Jesus heilf Kranke – Gebhardt Fugel)

Jesus

Miserere mei - Allegri | King's College Choir, Cambridge (video)

Allegri

Kommen ihåg det ord som jag sade till eder: Tjänaren är icke förmer än sin herre. Hava de förföljt mig, så skola de ock förfölja eder; hava de hållit mitt ord, så skola de ock hålla edert. Men allt detta skola de göra mot eder för mitt namns skull, eftersom de icke känna honom som har sänt mig. (Johannes 15,20-21 | Ruine Eldena mit Begräbnis - Caspar David Friedrich)

daniel

Agnus Dei - Samuel Barber | Vlaams Radiokoor - Marcus Creed, conductor (video)

Agnus Dei Barber

Min Gud har sänt sin ängel och tillslutit lejonens gap, så att de icke hava gjort mig någon skada. Ty jag har inför honom befunnits oskyldig; ej heller har jag förbrutit mig mot dig, o konung. (Dn 6,22 | Daniel in the Lion's Den – James Tissot)

daniel

Cantigas de Santa Maria (Cantiga 302 - "A Madre de Jhesu-Cristo") - Afonso X, o Sábio | Simone Sorini et Les Musiciens de Saint Julien (video)

cantiga 302 Santa Maria

Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet; och se, härefter skola alla släkten prisa mig salig. (Lk 1,48 |L'Assunzione della Vergine - Luca Giordano)

The Assumption of the Virgin - Luca Giordano

Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock jag kännas vid inför min Fader, som är i himmelen. (Mt 10, 32 |San Lorenzo davanti a Valeriano – Fra Angelico)

Fra Angelico

Icke åt oss, HERRE, icke åt oss, utan åt ditt namn giv äran, för din nåds, för din sannings skull. (Ps 115,1) | Rosephanye Dunn Powell - National Taiwan University Chorus (video)

Domine

Säll är den som låter sig vårda om den arme; honom skall HERREN hjälpa på olyckans dag. (Ps 41,1 | The Good Samaritan - Vincent van Gogh)

Samaritan Vincent van Gogh

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. | Josquin Desprez (video)

Verbum Desprez

Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oro för mångahanda, men allenast ett är nödvändigt. Maria har utvalt den goda delen, och den skall icke tagas ifrån henne. (Lk 10, 41-42 | Jesus at the house of Mary and Martha - Harold Copping )

Martha Maria Copping

Hell dig Maria, full av nåd | Mascagni (video)

Ave Maria Mascagni

Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten. (Ps 63, 1 | Santa Maria Maddalena - Pietro Perugino)

Jerusalem, prisa HERREN; Sion, lova din Gud. | Ps 147, 12-20 (video)

Ve eder, I Israels herdar, som haven sörjt allenast för eder själva! Var det då icke för hjorden som herdarna borde sörja? I stället åten I upp det feta, med ullen klädden I eder, det gödda slaktaden I; men om hjorden vårdaden I eder icke. (Hesekiel 34, 2-3 | The bad shepherd – Pieter Brueghel the Younger)

När Herren fick se henne, ömkade han sig över henne och sade till henne: “Gråt icke.” (Lk 7, 13 | The raising of the widow's son in Nain - Jan Verhas)

Loven HERREN, alla hedningar, prisen honom, alla folk. | Ps 116 (video)

När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet. (Apost 4, 31 | Pentecostés - Francisco Bayeu y Subías)

Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron. (Apok 3,21|La Ascensión del Señor – Francisco Bayeu y Subías).

Stå upp, min älskade, min sköna, och kom hitut. (Sång 2, 10-13 | Jésus regardant à travers le treillis – James Tissot)

Loven, I HERRENS tjänare, loven HERRENS namn. (video)

Skulle jag icke kunna göra med eder, I är Israels hus, såsom denne krukmakare gör? säger HERREN Jo, såsom leret är i krukmakarens hand, så ären ock I i min hand, I av Israels hus. (Jr 18,6)

Lova HERREN, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn - Ps 103 (video)

Dock, jag vet att min förlossare lever, och att han till slut skall stå fram över stoftet. (Job 19,25|Job and His Friends - Ilya Repin)

Akta på mitt klagorop, du min konung och min Gud; ty till dig vill jag ställa min bön. HERRE, bittida hör du nu min röst, bittida frambär jag mitt offer till dig och skådar efter dig - Ps 5, 2-3 (video)

Ytterligare säger jag eder, att om två av eder här på jorden komma överens att bedja om något, vad det vara må, så skall det beskäras dem av min Fader, som är i himmelen. Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. (Mt 18, 19-20 - James Tissot)

Lammet som blev slaktat, är värdigt (video)

Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall aldrig törsta. (Jo 6, 35 | El Salvador con la Eucaristía - Juan de Juanes)

Gloria in Excelsis Deo (video)

Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar. (video)